O Fundacji

Kobieta patrząca przez mikroskop
Fundacja została założona przez Polpharmę w 2001 roku. Jej misją jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych poprzez finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Wyraża się ona hasłem:

Motto Fundacji:

Pomagamy Ludziom Nauki

 

Priorytetem dla firmy zawsze były potrzeby pacjenta różnie postrzegane w rożnych fazach jej rozwoju. Z tej filozofii wywodzi się Naukowa Fundacja Polpharmy – jedna z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców.

STATUS FUNDACJI

Organami statutowymi Fundacji są: Rada Nadzorcza, Zarząd i Rada Naukowa. Szczególne miejsce w strukturze Fundacji zajmuje Rada Naukowa, którą tworzą wybitni polscy uczeni, specjaliści z różnych dziedzin medycyny i farmacji. Jej przewodniczącym jest prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż. Do zadań Rady Naukowej należy ocena wniosków projektów badawczych nadsyłanych na konkurs, wybór recenzentów i stworzenie listy rankingowej wniosków dla zarządu Fundacji, do którego należy ostateczna decyzja o przyznaniu grantu. POZNAJ WŁADZE FUNDACJI

 

Skontaktuj się z Fundacją

Naukowa Fundacja Polpharmy
00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 6
tel:. + 48 22 364 63 13
fax: + 48 22 364 61 56
e-mail: fundacja@polpharma.com

Bożenna Płatos
Dyrektor Fundacji
e-mail: fundacja@polpharma.com

dr Wojciech Kuźmierkiewicz
Prezes Zarządu Fundacji
e-mail: fundacja@polpharma.com

prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż
Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji
e-mail: fundacja@polpharma.com

Fundacja w liczbach

75
Liczba przyznanych grantów naukowych o łącznej wartości 22 896 982 zł, realizacja 61 projektów została zakończona.
57
Tyle przyznano stypendiów naukowych dla doktorantów, na łączną sumę 570 000 zł.
65
tysięcy zł
Łączna wartości nagród dla zwycięzców Ogólnopolskich Konkursów Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych.
6
Liczba opublikowanych tomów zeszytów naukowych „Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji”.
21
Tylu naukowców zasiada w Radzie Naukowej, wszyscy są profesorami nauk medycznych i farmaceutycznych.
677
Liczba projektów zgłoszonych 18 edycjach konkursów.
Kobieta patrząca na pojemnik laboratoryjny

Jedyna taka Fundacja

Głównym celem fundacji jest finansowanie realizacji projektów badawczych o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju medycyny i farmacji, podejmowanych przez akademickie ośrodki naukowe i instytucje badawczo rozwojowe. Od momentu powołania Fundacji na ten cel przeznaczyliśmy już prawie 23 mln zł, dzięki którym siedemdziesiąt pięć zespołów badawczych mogło kontynuować i rozwiać badania naukowe. Projekty wyłaniane są w drodze corocznie organizowanego konkursu.
Kobieta patrząca na pojemnik laboratoryjny
Otwarta książka
Ikona książki

Wydawnictwa Fundacji

Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji. Zeszyty Naukowej Fundacji Polpharmy (dalej Zeszyty) to czasopismo naukowe publikujące przeglądowe i poglądowe prace naukowe powstałe w oparciu o projekty badawcze finansowane ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy.
Zobacz wszystkie wydawnictwa fundacji

Nagrody

Superbrands Polska 2018 logo
Statuetka
Logo Grand Prix Farmacji
Statuetka Organizatora Bezpiecznej pracy
Wszystkie nagrody i wyróżnienia

Aktualności

Pokaż więcej

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie
Dwoje studentów w laboratorium

Działalność Fundacji

Priorytetem dla Polpharmy zawsze były potrzeby pacjenta. Z tej filozofi i wywodzi się Naukowa Fundacja Polpharmy. Jej głównym celem jest finansowanie projektów badawczych o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju medycyny i farmacji.
czytaj więcej
kobieta z probówką

Konkurs na Projekt Badawczy

W piętnastu dotychczas przeprowadzonych edycjach konkursu wpłynęło 655 wniosków projektów badawczych. Granty otrzymało 70 zespołów badawczych.
czytaj więcej
Mikroskop laboratoryjny

Konkurs na Techniki Mobilne

Życie pacjenta może się poprawić dzięki wykorzystaniu aplikacji mobilnych wspierających profesjonalistów medycznych w opiece zdrowotnej chorych.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.