Programy Stypendialne

W 2006 r. Fundacja uruchomiła program stypendialny adresowany do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Dwie laborantki w trakcie wykonywania badań
Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów.  Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu organizowanego przez Fundację raz na dwa lata. Nagrodą jest stypendium naukowe w wysokości 10 tys. zł. W przeprowadzonych już siedmiu edycjach konkursu przyznano 57 stypendiów.

Jak przystąpić – podstawowe informacje dla chętnych

 

Doktorantów do udziału w konkursie rekomendują uczelnie, przy czym każda ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów. Stypendia przyznaje zarząd Fundacji na wniosek Rady Naukowej. Zgodnie z przyjętym formularzem oceny wniosku punktowane są:

  • założenia rozprawy doktorskiej (do 20 pkt.)
  • dotychczasowy dorobek (do 30 pkt.)
  • dotychczasowe publikacje (do 50 pkt.)

Uwzględniając te kryteria uczelnie są zobowiązane do ułożenia listy rankingowej zgłaszanych wniosków.

Laureaci konkursu

Poznaj zdobywców stypendiów!

Aleksandra Sobolewska-Włodarczyk

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Hubert Zatorski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Mikołaj Mizera

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Kamil Kobak

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Krzysztof Ozierański

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Paulina Wieszczy

CMKP

Adrian Chrobak

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Magdalena Pisarska

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Jakub Jończyk

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Agnieszka Borsuk-De Moor

Gdański Uniwersytet Medyczny

Beata Małachowska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Gabriela Starowicz

CM UJ Kraków

Michał Peller

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Marta Siernicka

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ariadna Zybek-Kocik

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Magdalena Paczkowska

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Karol Charkiewicz

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Ewelina Piktel

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dominika Czaplińska

Gdański Uniwersytet Medyczny

Karolina Wojtunik-Kulesza

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jakub Antoniewicz

Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra Histologii

Kamil Bojarczuk

Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Biostruktury, Zakład Immunologii

Piotr Garbacki

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii

Marcin Magierowski

Collegium Medicum UJ Wydział Lekarski Katedra Fizjologii

Tomasz Powrózek

Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Lekarski, Pracownia Immunologii I Genetyki

Ewa Rojczyk-Gołębiewska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski, Zakład Histologii

Maciej Sałaga

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski, Zakład Biochemii

Nadia Sawicka-Gutaj

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Wydział Lekarski II, Klinika i Katedra Endokrynologii

Artur Wnorowski

Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Farmaceutyczny, Zakład Biofarmacji

Marta Zielińska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski, Zakład Biochemii

Radosław Maksym

Lekarz WUM I Wydział Lekarski Studium Medycyny Molekularnej

Katarzyna Dzierzba

mgr inż. UM Wrocław Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej

Dariusz Suchy

mgr Śląski Uniwersytet Medyczny Studium Doktoranckie z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

Anna Ronowicz

mgr Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

Magdalena Koczkowska

mgr Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Zakład Biologii i Genetyki

Ewa Gruszewska

mgr UM Białystok Wydział Farmaceutyczny Zakład Diagnostyki Biochemicznej

Alicja Grudowska

mgr Gdański Uniwersytet Medyczny Zakład Enzymologii Molekularnej

Katarzyna Niemirowicz

mgr UM Białystok Wydział Lekarski Zakład Farmakologii Doświadczalnej

Ewa Pius-Sadowska

mgr inż. Pomorski Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarski z Katedra Fizjoterapii

Łukasz Kaczyński

mgr Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski, Katedra Biochemii Klinicznej Zakład Diagnostyk

Maria Szubert

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Tytuł pracy doktorskiej: "Ocena wpływu leczenia Danazolem na odpowiedź zapalną i angiogenezę u kobiet z endometriozą", promotor- prof. dr hab. med. Jacek Suzin

Marta Szumilak

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Tytuł pracy doktorskiej: "Synteza i właściwości biologiczne bis-pochodnych poliamin alifatycznych", promotor- prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak

Ewelina Stoczyńska-Fidelus

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Tytuł pracy doktorskiej: "Rola heterozygotycznych mutacji genu TP53 w procesie nowotworzenia", promotor- dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Rieske

Małgorzata Geszke-Moritz

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Tytuł pracy doktorskiej: "Synteza stabilnych i nie zawierających kadmu kropek kwantowych skoniugowanych z kwasem foliowym w celu wykrywania i obrazowania komórek nowotworowych", promotor- prof. dr hab. Janina Lulek

Paweł Mach

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie Tytuł pracy doktorskiej: "Wartość kliniczna oznaczenia sHLA-G w surowicy krwi u kobiet z rakiem jajnika oraz z endometriozą w jamie otrzewnej", promotor - dr hab. med. Łukasz Wicherek

Joanna Bogusławska

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Tytuł pracy doktorskiej: "Rola 3'UTR i mikroRNA w zaburzeniach ekspresji jodotyroninowej dejodynazy typu I w raku nerki typu jasnokomórkowego (ccRCC)", promotor- prof. dr hab. n. med. Alicja Macke-Nauman

Anna Kozieradzka

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Tytuł pracy doktorskiej: "Czynniki wpływające na 5-letnie rokowanie chorych z zawałem serca leczonych pierwotną przezskórną interwencją wieńcową", promotor - prof. dr hab. Włodzimierz Jerzy Musiał

Magdalena Rogalska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Danuta Dudzik

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Wojciech Fendler

Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Renata Ewa Perlikowska

Zakład Chemii Biomolekularnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Mateusz Adamski

Katedra Neurologii Klinika Neurologii Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Agnieszka Gach

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Katarzyna Kocbuch

Akademia Medyczna w Gdańsku

Marek Nocuń

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Aleksandra Szczepankiewicz

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dorota Żelaszczyk

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie
kobieta z probówką

Konkurs na Projekt Badawczy

W piętnastu dotychczas przeprowadzonych edycjach konkursu wpłynęło 655 wniosków projektów badawczych. Granty otrzymało 70 zespołów badawczych.
czytaj więcej
Pracownicy laboratorium

Nauka i innowacja

Wprowadzamy innowacje technologiczne, dzięki którym postaci produkowanych przez nas leków są bardziej przyjazne dla pacjenta, a procesy wytwarzania bezpieczne dla środowiska.
czytaj więcej
Mikroskop laboratoryjny

Konkurs na Techniki Mobilne

Życie pacjenta może się poprawić dzięki wykorzystaniu aplikacji mobilnych wspierających profesjonalistów medycznych w opiece zdrowotnej chorych.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.