ETYKA W GRUPIE POLPHARMA

Program Etyczny Grupy Polpharma to efekt naszych dyskusji o celach, motywach i o tym „czym i po co jesteśmy”. Założeniem Programu Etycznego jest utrzymanie wysokich standardów w codziennej pracy, zarówno wśród kolegów z firmy, jak i partnerów zewnętrznych.

Elementami Programu Etycznego są:

  • Kodeks Etyki
  • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Edukacja etyczna
  • Rozwiązania instytucjonalne
  • System zgłaszania naruszeń

 

KODEKS ETYKI GRUPY POLPHARMA

Dokument ten wyznacza system wartości etycznych, norm i zasad postępowania obowiązujących każdego z nas - niezależnie od zajmowanego stanowiska i charakteru realizowanych zadań.

Stetoskop na stole

Kodeks Etyki Grupy Polpharma Dokument jest elementem kompleksowego Programu Etycznego realizowanego w firmie w celu zbudowania silnej kultury etycznej Grupy Polpharma. Zapisy Kodeksu Etyki opierają się na wspólnych dla pracowników wartościach etycznych, do których należą: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, współpraca i solidarność.

Kodeks Etyki stanowi swego rodzaju konstytucję praw i obowiązków pracowników Grupy Polpharma. Kodeks pomaga nam radzić sobie w pracy w trudnych czy niejednoznacznych etycznie sytuacjach. Wspiera nas w podejmowaniu właściwych decyzji niezależnie od charakteru pracy i stanowiska, jakie zajmujemy.

W 2018 roku Grupa Polpharma wdrożyła w Polsce nowy istotny dokument – Kodeks Antykorupcyjny. Jest on zbiorem zasad i procedur, których zadaniem jest określić standardy postępowania pracowników i współpracowników Grupy Polpharma, aby przeciwdziałać korupcji i jej negatywnym skutkom.

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia, wypełnij Formularz zgłoszenia naruszenia.

KOMUNIKACJA NA TEMAT ETYKI

Rozmawiamy z naszymi współpracownikom oraz partnerami biznesowymi na temat łączących nas standardów i wartości etycznych.

Dwóch mężczyzn prowadzących rozmowę

Wierzymy w komunikację opartą na zasadach otwartości i przejrzystości oraz w dialog zarówno wewnątrz organizacji, jak i w relacjach z jej otoczeniem. Kodeks Etyki jest opublikowany na stronach internetowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w naszym intranecie oraz w wydawnictwach firmowych. Komunikację prowadzimy także w sposób bezpośredni, zapraszając do udziału w spotkaniach w poszczególnych spółkach w Polsce i za granicą, a także prezentując dobre praktyki i doświadczenia Polpharmy na forum zewnętrznym.

EDUKACJA ETYCZNA

Stawiamy na edukację i ciągłe poszerzanie wiedzy w zakresie etyki.

Ludzie siedzący przy stole

Prowadzimy szkolenia i e-learningi. Dzięki temu udało nam się stworzyć kulturę organizacyjną opartą na zrozumiałych dla wszystkich wartościach i szeroko akceptowanych zasadach prowadzenia działalności.

ROZWIĄZANIA INSTYTUCJONALNE

W ramach rozwiązań instytucjonalnych powołaliśmy w Polpharmie funkcję Compliance Officera.

Dłonie na klawiaturze komputerowej

Rolą Compliance Officera jest czuwanie nad prawidłowością funkcjonowania Programu Etycznego, przestrzeganiem postanowień Kodeksu Etyki (przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących naruszania zasad etycznych), a także służenie pracownikom radą w kwestiach etycznie trudnych.

SYSTEM ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

Na system zgłaszania naruszeń składają się narzędzia i kanały komunikacji zapewniające pracownikom i interesariuszom zewnętrznym możliwość zgłaszania przypadków naruszania zasad przyjętych w Kodeksie Etyki.

Mężczyzna z komórką w ręce

W Grupie Polpharma stworzyliśmy dedykowany adres e-mail oraz numer telefonu służący do bezpośredniego kontaktu z Compliance Officerem. Zgłoszenia można wysłać także za pośrednictwem interaktywnego formularza.

 

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie
jedna dłoń na drugiej

Nasze wartości

Łączące nas wartości są drogowskazem postępowania w codziennej pracy i w kontaktach ze współpracownikami i partnerami biznesowymi. Pokazują, kim jesteśmy i czym kierujemy się we wszystkich naszych działaniach.
czytaj więcej
Mężczyzna trzymający na rękach dziewczynkę która nasypuje ziarna do karmnika

Odpowiedzialność społeczna

Funkcjonujemy na rynku od ponad 85 lat i przestrzegaliśmy zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, gdy jeszcze nikt nie używał akronimu CSR.
czytaj więcej
Trzypokoleniowa rodzina na pikniku

Strategia Społecznej Odpowiedzialności

Chcemy skutecznie odpowiadać na potrzeby interesariuszy i jednocześnie rozwijać działania biznesowe w oparciu o system wartości.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.