Zrównoważony Łańcuch Dostaw

Zrównoważony Łańcuch Dostaw od lat jest jednym z filarów naszej strategii odpowiedzialnego biznesu.

Dlaczego to ważne?

Jesteśmy obecni w wielu krajach, dlatego działania na rzecz zrównoważonego łańcucha dostaw stały się dla nas integralnym elementem prowadzenia biznesu.

Jako zarówno odbiorca towarów i usług, jak i dostawca leków i substancji farmaceutycznych dla innych podmiotów, jesteśmy świadomi znaczenia wysokich standardów w całym łańcuchu wartości. Stale doskonalimy własne standardy postępowania i propagujemy je wśród naszych kontrahentów.

W misję Grupy Polpharma wpisaliśmy dążenie do doskonałości w dostarczaniu wysokiej jakości farmaceutyków. Dlatego tak zależy nam na sprawowaniu pieczy nad całym cyklem życia naszych produktów oraz na wzajemnymi inspirowaniu i dzieleniu się wiedzą z naszymi partnerami – tak, aby świadomie zarządzać naszym wpływem na otoczenie. Droga do doskonałości zaczyna się od pierwszego kroku, który stawiają nasi dostawcy. Decyzja strategiczna o wprowadzeniu ZŁD w sposób naturalny wpisuje się w misję Polpharmy, a także w naszą filozofię długofalowego rozwoju, z myślą o pacjentach, pracownikach i lokalnych społecznościach.

Kodeks Postępowania Dostawców

Zarówno dla nas, jak i dla naszych dostawców, punktem wyjścia do doskonalenia praktyk biznesowych w łańcuchu dostaw jest Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Polpharma.

Określa on najważniejsze wymogi stawiane naszym partnerom w zakresie prowadzenia etycznej i uczciwej działalności, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, poszanowania praw człowieka, odpowiedzialności za jakość produktu oraz środowisko naturalne.

Stworzenie tego dokumentu i całej polityki odpowiedzialności w łańcuchu dostaw wynika z naszej potrzeby podnoszenia standardów zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem. Jest to również nasza odpowiedź na oczekiwania wobec dużych firm w zakresie aktywnych działań na rzecz poszanowania praw człowieka, wyrażone m.in. w Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.

Edukacja i zaangażowanie dostawców

Dążymy do podnoszenia jakości zarządzania u dostawców, a jednocześnie do minimalizacji ryzyka w naszym łańcuchu dostaw. Stawiamy na budowanie świadomości partnerów, a wymagane przez nas standardy są wdrażane w duchu współpracy.

Angażujemy się w działania edukacyjne na rzecz naszych dostawców. W tym celu uruchomiliśmy platformę www.dostawca.polpharma.pl. Zawiera ona najważniejsze informacje w zakresie zrównoważonego łańcucha dostaw oraz szkolenie e-learningowe. W każdym z obszarów Kodeksu Postępowania szkolenie prezentuje dostawcom szczegółowy zakres naszych wymagań, a także sposoby na ich spełnienie, w tym pomocne narzędzia. E-learning jest dostępny w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.

Cykliczne organizujemy warsztaty dla dostawców Grupy Polpharma. Ich celem jest edukacja i wymiana doświadczeń, a także praktyczne wsparcie dostawców w dostosowywaniu się do wymagań Kodeksu Postępowania.

Zrównoważony Łańcuch Dostaw

Grupy Polpharma

Wyznaczamy standardy dla biznesu

Polpharma dla dostawców
Baner w niebieskim kolorze

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie
Pracownicy laboratorium

Rozwiązania dla biznesu

Oferujemy sprzedaż produktów i usług Grupy Polpharma oraz Farmaprojects do klientów biznesowych. Zapraszamy do współpracy.
czytaj więcej
Kobieta wykonująca badania laboratoryjne

Odpowiedzialność za produkt

Jako lider branży farmaceutycznej, bierzemy na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie człowieka. Dlatego priorytetem jest dla nas jakość naszych produktów i bezpieczeństwo pacjentów.
czytaj więcej
Krajobraz z drzewem

Odpowiedzialność za środowisko

Dbamy o harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym i podejmujemy wszelkie działania, aby zminimalizować wpływ produkcji na otoczenie.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.